KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Dulabar Mikajar
Country: Netherlands
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 24 May 2004
Pages: 357
PDF File Size: 3.62 Mb
ePub File Size: 10.2 Mb
ISBN: 864-8-40354-255-8
Downloads: 89911
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tora

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Trei vaan element kablovskog sitema je distributivna mrea. Digitalni signal tumae kodeci i pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran.

Tipian kablovski sitem se sastoji od tri osnovna elementa. Kabelska televizija i Internetfree-zg. Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Ti digitalni podaci su zapravo video signal u nekom formatu slino kao video fajlovi na raunaru.

Kablovski by bojan draskovic on Prezi

Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio. Analogna televizija 16 19 Digitalna televizija Rumeni Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema.

Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja. Kvalitet ne zavisi od smetnji. Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla.

  2N3819 TRANSISTOR DATASHEET PDF

Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji distriutivni preniku 11mm.

JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Takav signal se dalje kombinuje sa signalom nekih specijalnih servisa kao to je Internet i priprema za slanje kroz distributivnu mreu.

Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove. Siistem, reprezentacija i rod Documents.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 kzblovski u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu. Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka.

Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva.

  HAMEG 412 PDF

U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike.

Razlog tome je to topologija sistem podsea na strukturu drveta sa stablom. Do pre deceniju povezivanje elemenata kablovskog sistema bilo je skoro iskljuivo koaksijalnim kablom. U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi.

Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD – Bisnode

Izloenost, povjerenje i manipulacije: Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za prenos kroz fiberoptik kablove. Taj signal sa tog udaljenog mesta je potrebno dovesti do glavne stanice. Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale.

Video kamera funkcionie na sledeem principu: