KLASSIEKE MECHANICA PDF

Admission requirements. Not applicable. Description. This first course in Classical Mechanics describes the (non-relativistic) motion of objects in a three. Studying KLASA Klassieke Mechanica a at Universiteit Leiden? On StuDocu you find all the study guides, past exams and lecture notes for this course. klassieke mechanica formules (x0 (x0 td f0 dp dl dt dt rcm mvcm dl dt m1 m2 m1 m2 t2 ∆(mv) fdt t2 r2 dm icm ml2 ma0 2mω v0 r0 r0 ma0 translation.

Author: Shazahn Gardagar
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 16 April 2011
Pages: 487
PDF File Size: 19.93 Mb
ePub File Size: 20.57 Mb
ISBN: 461-8-92942-893-8
Downloads: 82319
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazilabar

Daar man en platform samen bewegen met dezelfde versnelling, kan men ze samen nemen. Als men dit opschrijft moet men de vierkantswortel trekken uit een negatief getal. Methode van de virtuele arbeid Kinematica Kinematica Dit speelt een belangrijke rol bij de overgang van klassieke mechanica naar de quantummechanica.

Het werd nog in het latijn geschreven, terwijl in onze streken Simon Stevin reeds een eeuw vroeger begonnen was met in het Nederlands van toen te schrijven. Aan het eind van het college zal ook klasseke Hamilton-formalisme worden ingevoerd. Als de baan rechtlijnig is, dan zal ook de klassjeke de richting van die rechte moeten volgen.

De tweede stap is het invoeren van alle krachten die vanuit de omgeving op de bal werken.

File:Klassieke – Wikimedia Commons

Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation. Het zegt dat de zin van de kracht altijd tegengesteld is aan de zin van de vervorming van de veer. Uit de eerste definitie wordt de eenheid voor stoot en hoeveelheid van beweging afgeleid als Newton.

  ENFERMEDAD HIPOXICO ISQUEMICA NEONATAL PDF

In de praktijk zal men niet de constante berekenen, maar past men behoudswetten toe door de som van de hoeveelheden van beweging te maken op een eerste ogenblik en daarna die som ook te maken op een tweede ogenblik en dan te stellen dat beide sommen moeten gelijk zijn. De stelling zegt dus: Men kan zich bij die toepassing laten leiden door de volgende 4 stappen. Men kan voor deze kracht ook een aangrijpingspunt r F bepalen.

Men moet telkens zoeken naar krachten die werken op mop het voorwerp dat men wil klasieke om de juiste kracht te kiezen uit elk actie-reactiekoppel.

Daar er behoud van energie geldt, zal de snelheid van de kleine massa verminderen als ze lager komt grootste massa gaat omhoog en versnellen als ze hoger getrokken wordt. Deze figuur stelt een buis voor waarin water stroomt. De eerste arbeid is positief en die laat men in het linkerlid als E geleverd aan ‘t systeem. Wanneer aan beide einden van de veer getrokken wordt, moet men bedenken dat de beide mechaanica gelijk maar tegengesteld moeten zijn omwille van het 3e postulaat en het feit dat de massa van de ideale veer nul is.

Correctie tentamen

De ruimte die ontstaat door positie en snelheid of impuls samen te nemen, noemt men de faseruimte. Men krijgt dan de schets als hiernaast. Bereken de snelheid van beide ballen. De eerste kracht werkt op de bol, de tweede op het touw.

Klassieke Mechanica/Elementaire dynamica

Er wordt dus geen mechanische arbeid doorgegeven aan de grond. Een positieve component betekent een rotatie in tegenwijzerzin van x- naar y-as.

Hier zijn er twee die volgens een horizontaal-verticaal assenkruis liggen en twee volgens een schuin assenkruis evenwijdig aan en loodrecht op de kegel. Bereken de maximale uitwijking van het schaaltje. Het is dus niet E p aardopp. De opstelling is afgeleid van het toestel van Atwood Klassieke Mechanica, pdf-versie van Wikibook Klassieke Mechanica.

  DESENSIBILIZACION SISTEMATICA PDF

Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina’s Permalink Paginagegevens Citeer dit artikel. Het is dus de eerste die men nodig heeft. Semester 2 Hours of study: Het plankje zal daardoor beginnen draaien. De kinetische energie van het voorwerp blijft dus constant. Telt men beide vergelijkingen lid aan lid op dan verdwijnt D eruit en bekomt men S:.

Bij het testen van een straalmotor wordt achter de motor een deflector gezet die de uitlaatgassen omhoog richt.

Deze krachten noemt men conservatieve krachten of potentiaalkrachten. Men beschouwt het gewicht van de staaf en de wrijving met de geleidingen als verwaarloosbaar. Als eerste voorbeeld wordt een bol aan een touw beschouwd, rustend op een ronddraaiende kegel.

In welke mate het opgetild wordt hangt af van de spanning in het touw, die afhangt van de wrijvingskracht, die afhangt van de druk tussen beide blokken, die weer afhangt Men bekomt dan een som waarvan de waarde constant moet blijven, een hoeveelheid die behouden moet blijven. Tenslotte wordt ingegaan op de fysische gevolgen van het Pauli-principe in situaties met identieke deeltjes.

De beide gevonden oplossingen liggen symmetrisch t.

Er geldt dus een behoud van impuls.