LJEKOVITIM BILJEM DO ZDRAVLJA RADE MARUI PDF

Toplak Galle – Hrvatsko Ljekovito Bilje · gljiva Moc Zdravlja – Dr Hans Dil . luma. kao I onlma ko)! rade na Iskoriitavanju sporednih proizvoda. po . znaju 0 sadr faju Upravo l aj sadrlaj i zr aten kroz biljni svilet Ie lollko razna- [Syn.: g/andlllfUIl iLl Scheele) Fern. lomlacoao (lobialae) (usnoUcej. Marui). MARIJAN RUSEV I BRANKO CELI CROATIA-TRADE D.O.O. . LAMELE D.O.O. LJEKOVITO BILJE D.O.O. BUDANEVICA SEDNA D.O.O. AKOVTINA .. D.O.O. TEHNOZAVOD-MARUI K.D. PREHRANA D.O.O. PRESTIGE TRADE 4 BANATSKA 29 TRG GOSPE OD ZDRAVLJA 1 JOSIPA JOVIA 51 SVETI. Župa Gospe od Zdravlja – Jezera / Nimac, Dragan (ur.). za afirmaciju preventivne medicine, socijalne medicine i higijene i prava na zdravlje // Andrija Štampar. Pripravci ljekovitih biljaka u liječenju prehlade i gripe. Ožanić, Nevenka ; Arbanas, Željko ; Mihalić, Snježana ; Marui, Hideaki ; Dragičević, Nevena (ur.).

Author: Dit Yozshujind
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 16 January 2013
Pages: 349
PDF File Size: 5.99 Mb
ePub File Size: 19.3 Mb
ISBN: 951-3-37372-622-8
Downloads: 80106
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tajind

Published on Jul View Download 0. Besplatni primjerakBroj 10 Godina V. Vela Vrata hotelkola stoljetna damaBatina: U polju lavande obitelji Vivodasusreti tijekom proslave dana naeg grada ponovno su udahnuli zajednitvo i pozitivnu energiju to nas trebaju nositi kroz nove izazove koji su ispred nas.

hinckley koji yatani: Topics by

Ove, a i sljedeih godina, bit e iznimno umijee s jedne strane zadrati standard i odrivost cijelog sustava, a s druge strane stvarati uvjete razvoja. To sigurno nee biti lako, ali mogue je i to emo ostvariti. U naem Buzetu izmjenjuju se razdoblja kapitalnih ulaganja od presudne vanosti za cijeli na grad s razdobljima gradnje niza manjih ali za graane vanih objekata i infrastrukture.

Tako smo i ove godine zajedno s vama osmislili, izgradili i realizirali te financijski zaokruili niz raznih projekata, investicija, manifestacija i programa na podruju svih jedanaest mjesnih odbora Buzetine i ovdje se elim iskreno zahvaliti svim graanima, vijeima mjesnih odbora i udrugama na velikoj i nesebinoj pomoi, njihovoj ogromnoj energiji, entuzijazmu i volonterstvu bez kojih na Buzet ne bi bio kakav je danas.

S ponosom moemo rei da smo jo i obogatili gradski socijalno-drutveni paket, unato smanjenom gradskom proraunu, jer je, naalost, sve vie naih sugraana kojima je potrebna pomo zajednice.

Tu neemo stati i to su zajedno s dovretkom zapoetih investicija i prioriteti za sljedeu godinu. Buzetski list,revijalno ljskovitim magazin, godina V. Martina Petreti s ovogodinjimtartufom kapitalcem od grama,izloenom na 9.

Snijeg u Buzetu 4. Uvodna rijeuravnoteenog prorauna koji e imati u sebi ugraene raznovrsne razvojne mjere to e omoguiti bolje okvire i olakice za razliite gospodarske aktivnosti u smislu subvencija i liekovitim gospodarstvu, obrtnitvu i poljoprivredi bez uvoenja novih nameta, odnosno poreza ili prireza, a zbog ope poznate gospodarske situacije u uem i irem okruenju, sve vie energije i kreativnosti ulaemo u projekte i programe koji minimalno optereuju na proraun.

Svako hrabro djelo poinje u nama samima, a svaka kriza potie i odreene pozitivne promjene u drutvu u kojem ivimo jer nas dodatno tjera da dobro odvagnemo maruo koje imamo i elimo ih zadrati. Upravo te nae vrijednosti koje uvamo i njegujemo potaknule su nas da danas jo dublje posegnemo za zajednitvom, ljudskom solidarnou, razumijevanjem i pomoi.

Otkrili smo svu energiju, entuzijazam i kreativnost koju imamo onda kad u skromnim uvjetima elimo napraviti najbolje to moemo. Ta velika pozitivna energija s puno ljubavi prema gradu u kojem ivimo je za mene i izazov i motivacija. Kad, nadam se ubrzo, kriza napokon bude iza nas, trebamo znati zapamtiti to smo u krizi nauili, moramo ouvati tu energiju koja nas potie i inspirira, moramo zxravlja krize izai bolji i spremniji, kako bi na Buzet narui opet ubrzano se razvijati i rasti.

Prepreke iz prolosti mogu postati prolaz koji vodi u novi poetak. Istriana travel i Gral putovanja Ana PISAKravnomjernom napretku i uspijeva ga ostvariti oslukujui i osjeajui bilo grada i graana, kazao je gradonaelnik Buzeta Valter Flego na sveanoj sjednici Gradskog vijea odranoj u Narodnom domu, a u sklopu obiljeavanje Dana Grada, Subotine, puke fete koja se ve Vjeruje i da su svi ti napori snano utjecali na injenicu da broj stanovnika u gradu Buzetu po zadnjem popisu, a prvi puta nakon sto godina, biljei rast.

Rasvjeta i odvodnja- Zajedniki nazivnik veine programa i aktivnosti su projekti i programi f inancirani iz prorauna Grada Buzeta, a s druge strane oni iz dravnog prorauna, upanijskog, EU fondova ili trgovakih drutava i tijela s javnim ovlastima u Istarskoj upaniji i Republici Buzet je grad koji tei Rast stanovnitvaH r v a t s k o jk a z a o j e gradonaelnik Flego. U t o m p o g l e d ua u z dragocjena iskustva steena u projektu Revitas, odobrena su tri nova projekta: Adriatic Health and Vitality Network, kojem je cilj poticanje odrivog zdravstvenog turizma, DIVA, kojemu je cilj provedba biiljem, edukacije, evidencije i sanacije divljih odlagalita otpada, te C-friend, koji za cilj ima pokretanje aktivnosti pedagokih metoda, prepoznavanja i potivanja razliitosti djece u zajednitvu meukulturnog dijaloga.

  CS193P ASSIGNMENT 0 PDF

Primjena mjera energetske uinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Buzeta, a Istarski vodozatitni sustav pri kraju je radova na izgradnji kanalizacije naselja Ro. Nakon zavretka radova na ureaju za proiavanje otpadnih voda naselja Ro te probnog rada, oekujem slian scenarij i na Vrhutini, istaknuo je gradonaelnik Flego.

Nakon zavretka gradnje ceste Ponte Porton Buzet, kojom se sjever Istre pribliava moru, gradonaelnik Flego je izraz io v jeru u obeanja Gradnja prometnicaHrvatskih cesta o nastavku rekonstrukcije ceste Lupoglav Buzet i dalje prema graninom prijelazu Poane, te u nastavak aktivnosti prema potpisanom ugovoru sa Istarskom pivovarom u poduzetnikoj zoni Mala Huba II. Ljekovitik su prisustvovali predstavnici zbratimljenih i prijateljskih gradova abra, Quattro Castella, Kopra, Marije Bistrice i Siska, a sveanost su glazbenom kulisom uveliali profesor Alber t Budon i m j e o v i t zdraavlja p j e v a k i z b o r buzetskog Glazbenog drutva Sokol.

Dnevni Avaz 09.03

Ivan Akrapovi, istaknuti godinj i buzetski obr tnik dobitnik je iznimnog priznanja: Nagrade Grada Buzeta za ivotno djelo. To znaajno priznanje je na sveanoj sjednici Grada Buzeta urueno njegovu unuku Mihi s obzirom da joj laureat, zbog bolesti, nije mogao prisustvovati. Gradonaelnik Valter Flego, predsjednik Gradskog vijea Dario Krivii i predsjednik Odbora za priznanja Dragan Klari uruili su i godinje nagrade iji su dobitnici: Franko B l a g o n id u g o g o d i n j i predsjednik Udruge Hum, Janja Kuhari, dobitnica rektorove nagrade za proteklu akademsku g o d i n ui E d v i n u l idugogodinji lan Gradskog drutva Crvenog kria.

Pohvalnice za zapaene rezultate uruene su uenicima: Rije je o nagradi koju dodjeljuje Fina temeljem rangiranja 11 financijskih pokazatelja u pet kategorija: Veseli ga i injenica to se smjena generacija desila bez lomova i velikih stresova, naroito kada su u pitanju zaposlenici i poslovanje poduzea.

Bilo da je rije o institucijama, ustanovama ili sugraanima. Vodstvo PAB-a je oduvijek imalo drutvenu odgovornost. Od samog preseljenja obrta iz Ljubljane u Buzet Ivan je dao ansu domaim ljudima da se ukljue u biznis. Ta je djelatnost izrasla u neto to moda nikada nitko nije Predsjednica Udruenja obrtnika Buzet, ujedno i jedna od buzetskih obrtnika Loredana Krbavi dobitnica je priznanja Hrvatske obrtnike komore Zlatne ruke za predviao.

No Ivan je, oito, imao viziju i upornost, naglasio je Flego. Miha je gradonaelnikovim rijeima pridodao da ne smiju zaboraviti radnike koji su velika karika u ovom proizvodnom lancu i bez kojih uspjeh ne bi doao. Svoj primarni proizvod, vatrogasne kacige izvoze na vie kontinenata, tonije na trita Saudijske Arabije, Japana, Kine, Malezije, June Koreje, Engleske, Italije i mnogih drugih zemalja. Godinje proizvedu vie od 30 tisua kaciga, a u planu im je proirenje ponude na neke druge dijelove zatitne opreme.

U posljednje vrijeme sve vie otvaraju i hrvatska vrata. Krbavi obr tn ik im vodama uspjeno plovi jo od U to je vrijeme njena cvjearna bila druga privatna trgovina u gradu. Ubrzo se aktivno ukljuila u rad Udruenja obrtnika Buzet, a nakon d v a n a e s t g o d i n a volonterskog rada, Povo d o m d o b i va n j a s t a t u e p r i m i l i s u j e gradonaelnik Buzeta Valter Flego, njegov zamjenik Sinia uli i gradska proelnica za gospodarstvo Ornela Rumen.

Buzetski list7U s k l o p u o b i l j e a v a n j a I v a n j e gradonaeln ik Buzeta Val ter F lego simbolinim je bacanjem lopte otvorio novi sportsko-rekreacijski centar u Sv. Igralite za rukomet, nogomet i koarku povrine kvadratnih metara i djeje igralite prethodno je blagoslovio buzetski upnik Mario mak. Otvorenjem novog centra stvoreni su uvjete za preseljenje fete ispod vijadukta na novo betonsko igralite.

Ova pria sretnog zavretka poela je jo prije est godina kada je Grading Kuk mjetanima ustupio na koritenje staru baraku. Velikim zalaganjem mjetana te su prostorije danas lijepo ureene pa slue kao drutveni dom.

Bio je to tek prvi korak u Revijalnom utakmicom mlaih i starijih u Valicama je otvoreno novo, vienamjensko, igralite. Inicijativa mjetana za gradnju Sportsko rekreacijski centar uSv.

Ubrzo zatim Mjesni odbor se prijavio na Rockwoolov natjeaj Volim se igrati. Z a h v a l j u j u i p i s m u m a j k e t a d a estomjesene Hane, Nikoline Peri, a u konkurenciji od 13 prijava, Rockwool je nagradu – igralite vrijedno sto tisua kuna dodijelio Sv. Bili su to dobri temelji da se Grad Buzet nadovee na donaciju.

Stoga je osigurao 40 tisua kuna za pripremne radove na mjestu gdje je uskoro niklo i igralite za najmlae. Meutim, investicijama tu nije bio kraj. Iz gradskog prorauna izdvojeno je jo tisua kuna za izgradnju sportskog igralita te tisua kuna za njegovo opremanje.

  LEI 11689 PDF

Igralite u Valicamaigralita, odnosno otkup zemljita, upuena je mjesnom odboru Sovinjak te Gradu Buzetu, Kupnjom terena stvoreni su uvjeti za poetak gradnje.

Financijska sredstva je osigurao Grad Buzet, dok su radove izvodili sami itelji ovoga kraja. Zatim je asfaltirana povrina od oko etvornih metara te ugraeni stupovi za ogradu, koje smo sami kupili i postavili. Slivne vode novim su kanalom rijeile Hrvatske vode i Vodoprivreda. Dovedena je struja i voda, postavljena rasvjetna i zatitna mrea te natkrivena pozornica.

Zimska Turistika Sezona u Bosni i Hercegovini (izdanje #2)

U sljedeoj u planu je gradnja drutvenog doma. Nakon prologodinje djelomine sanacije crkvice sv. Roka u Rokom Polju, radovi su ovog ljeta nastavljeni: Potrebna sredstva osigurali su Grad Buzet i Poreko-pulska biskupija. Radove su izvodili graevinski obrt Dragon i mjetani.

Roka Dotrajalom i starom krovitu crkve sv. Jurja u Sovinjaku doao je kraj. Prolog su ljeta zamijenjeni stari, popucali crjepovi ljjekovitim kojih su unutranjosti sakralnog objekta prijetile kia i vlaga, te uruavanje plafona.

Stoga je Mjesni odbor Sovinjak u suradnji s upom Buzet pokrenuo obnovu. Krov je u potpunosti prekriven, a postojee drvene grede zatiene. Potrebna financijska sredstva su osigurali Grad Buzet i upa. JurjaGradonaelnik Buzeta Valter Flego potpisao je s ravnateljem Srednje kole BuzetS tan is lavom B laev i em, i proelnicom za obrazovanje, sport i tehniku kulturu Istarske upanije, Patriciom Smoljan, Poligon seli izFraneiapismo namjere o izmjetanju poligona iz naselja Franeii.

Naime, Mjesni obor Buzet ve godinama iskazuje potrebu za prostorom hiljem kojem srednja kola obuava mlade vozae, a u ijem se nastavku nalazi djeje igralite.

Namjera je da u budunosti taj prostor postane sportsko rekreacijska zona. Kako bi se izmjetanje poligona moglo provesti, saznajemo od gradonaelnika Flega, potrebno je da Grad izgradi novi poligon, istih dimenzija kao to je onaj sadanji maruk Franeiima, koji je u skladu s Zakonom o autokolama te se nalazi unutar propisane udaljenosti od centra grada.

Sve navedene kriterije zadovoljava estica preko puta takozvanih aievih stanova, u vlasnitvu Grada Buzeta, pa fade za oekivati da e tu biti izgraen, uz odobrenje Gradskog vijea i Skuptine Biljeem upanije, novi poligon.

U planu je da poligon u Goriici u budunosti postane takoer sportsko rekreativna zona, a s obzirom da prema standardima Europske unije mladi vozai prve sate vonje odrauju na prometnicama, umjesto na za to dosad predvienim poligonima. JurjaGradonaelnik Buzeta Valter Flego potpisao je s ravnateljem Srednje kole BuzetS tan i s lavom B laev i em, i proelnicom za obrazovanje, sport i tehniku kulturu Istarske upanije, Patriciom Smoljan, Poligon ljeiovitim izFraneiapismo namjere o izmjetanju poligona iz naselja Franeii.

Adriatic Health and Vitality Network AHVNkojem je cilj poticanje odrivog zdravstvenog turizma, DIVA, kojemu je cilj provedba aktivnosti, edukacije, evidencije i sanacije divljih odlagalita otpada, te Castle Friendship C-friendkoji za cilj ima pokretanje pedagokih a k t i v n o s t ljekivitim p r e p o z n ava n j a i potivanja razliitosti djece u zajednitvu meukulturnog dijaloga.

Ima za cilj poticanje: Projekt je paljivo osmiljen kako bi pokrenuli i motivirali lokalne elnike na snaniju buduu turistiku aktivnost, kako bi analizirali dosadanju dobru praksu i razvili m e t o d o l o g i j u z a j e d n i k o g djelovanja, te poboljali razmjenu informacija unutar turistikog poduzetn i tva i spa jan je s obrazovnim institucijama, kazala je struna suradnica za razvojne Grad Buzet je u Partneri u ovom projektu su: Grad Buzet, Ekonomski fakultet Sarajevo, Narui fakultet Sarajevo, Oljka-gostinstvo, turizem, kmetijstvo in trgovina d.

Projekt je zapoet 1. Sredstva odobrena za Grad Buzet iznose ,5 tisua eura.

Hrvatski_izvoznici_2007

Sanacija divljih deponijaKada je u pitanju zdravlje i turizam, brigu valja voditi i o ekologiji te istom rare. A to e, barem kad je u pitanju podruje Grada Buzeta, pospjeiti provoenje projekta DIVA – sanacija ilegalnih odlagalita otpada i podizanje svijesti o njihovoj tetnosti u sklopu Operativnog programa IPA Slovenija -Hrvatska Buzetu tisua eura-Projekt predvia provoenje a k c i j a p dp e v e n c i j e d a l j n j ljekoviim g zagaenjako j i e smanj i t i oneienje tla i podzemnih voda te negativni utjecaj na krajolik.

Na taj nain e se na rehabilitiranim podrujima moi kvalitetnije koristiti prostor, koji e biti privlaniji za posjetitelje i stanovnike, a manje podlijean daljnjem oneienju.